De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Ook in het nieuwe jaar zullen er door de Jonge Balie Noord-Holland weer voldoende lezingen, borrels en activiteiten worden georganiseerd. Het nieuwe jaar zal op donderdag 14 januari 2016 worden gestart met een lezing om 17.15 uur in Grand Café het Gulden Vlies (Koorstraat 30 te Alkmaar) en aansluitend de traditionele nieuwjaarsborrel.

De lezing zal worden verzorgd door Kerstin Hopman. Mr. Hopman legt zich toe op alle rechtsgebieden en onderwerpen die betrekking hebben op werk, inkomen en arbeidsongeschiktheid, zoals sociale zekerheid, re-integratie en arbeidsrecht. Het onderwerp van de lezing zal met deze onderwerpen en rechtsgebieden samenhangen. Wij hopen u in groten getale te mogen ontvangen om te proosten op het nieuwe jaar.