De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Op donderdag 17 maart 2016 zal de lezing plaatsvinden in Het Gulden Vlies (Koorstraat 30 te Alkmaar), om 17.15 uur. De lezing zal worden verzorgd door de heer M.G. Lasonder, deurwaarder bij Kerckhoffs & Lasonder Gerechtsdeurwaarders te Hoorn. Tijdens de lezing zal onder meer aandacht worden besteed aan het proces-verbaal van constatering.

Op vrijdag 11 december 2015 zullen de stageverklaringen worden uitgereikt in Grand Café Het Gulden Vlies (Koorstraat 30 in Alkmaar). De advocaten die hun stageverklaringen ontvangen en hun gasten zijn welkom vanaf 16:00 uur. De stageverklaringen zullen vanaf 16:15 uur worden uitgereikt. De advocaat die zijn of haar stageverklaring ontvangt mag drie gasten uitnodigen. Hieronder zijn ook kantoorgenoten en de patroon begrepen.

Ook dit jaar gaat de Jonge Balie weer pubquizzen! Op donderdag 3 maart 2016 zullen wij verzamelen in Café Proust op de Noordermarkt 6 in Amsterdam om onze kennis te onderwerpen aan de vragen van de quizmaster. Uiteraard is er een leuke prijs voor het winnende team. Voorafgaand zal om 18.00 uur een borrel plaatsvinden. Om met een goed gevulde maag te kunnen quizzen, zal er na de borrel een daghap worden geserveerd en vervolgens (rond 22.00 uur) zal de pubquiz van start gaan.

De Algemene Ledenvergadering van de Jonge Balie Noord-Holland zal op 18 februari 2016 aanstaande worden gehouden in Café Studio te Haarlem, om 16.00 uur. U heeft inmiddels per e-mail een separate uitnodiging met de relevante informatie ontvangen. De ALV zal worden gevolgd door de maandelijkse lezing (17.15 uur) en borrel (17.30 uur).

Ook in het nieuwe jaar zullen er door de Jonge Balie Noord-Holland weer voldoende lezingen, borrels en activiteiten worden georganiseerd. Het nieuwe jaar zal op donderdag 14 januari 2016 worden gestart met een lezing om 17.15 uur in Grand Café het Gulden Vlies (Koorstraat 30 te Alkmaar) en aansluitend de traditionele nieuwjaarsborrel.