De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Op donderdag 16 juni 2016 zal de lezing plaatsvinden vanaf 17:15 uur in 't Gulden Vlies te Alkmaar. Gelijktijdig met en aansluitend aan de lezing zal er vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden, waar leden uiteraard graag in groten getale worden verwelkomd. De lezing wordt verzorgd door mr. Allard Hanrath van Rensen Advocaten. Mr. Rensen is gespecialiseerd in insolventierecht en zal daarover uitweiden. In juli en augustus zullen geen lezingen plaatsvinden, dus zorg dat u erbij bent om nog een lezingpunt te scoren voordat de vakantieperiode aanbreekt!

Op vrijdag 10 juni 2016 zal mevrouw mr. Bleijendaal de Jonge Balie Noord-Holland vertegenwoordigen bij de landelijke pleitwedstrijden, die dit jaar zullen plaatsvinden in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tussen 13:00 uur en 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om mr. Bleijendaal te komen aanmoedigen. Wij wensen haar nogmaals veel succes!

Op donderdag 9 juni 2016 zullen de stageverklaringen worden uitgereikt in Grand-cafe Brinkman te Haarlem. De advocaten die hun stageverklaringen ontvangen en hun gasten zijn welkom vanaf 16.45 uur. De stageverklaringen zullen om 17.00 uur worden uitgereikt. De advocaat die zijn of haar stageverklaring ontvangt mag drie gasten uitnodigen. Hieronder zijn ook kantoorgenoten en de patroon begrepen.

Overige kantoorgenoten en/of mede-baliegenoten (jong of oud) zijn vervolgend vanaf 18.00 uur welkom voor de borrel.

Dit jaar zal er slechts 1 reis worden georganiseerd.

De voorbereidingen voor een onvergetelijk, cultureel, bruisend en juridisch-inhoudelijk (lang) weekend naar het prachtige Madrid zijn reeds in volle gang. Op dit moment zijn er nog een paar plekken beschikbaar! Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk donderdag 21 april 2016.
 

Op donderdag 21 april aanstaande zal de lezing plaatsvinden om 17.15 uur in Cafe Studio te Haarlem. Mr. R. Boesveld en mr. D. de Jongh van Pot Jonker Advocaten N.V. zullen een lezing geven over de cassatiepraktijk. Tijdens de lezing zal onder meer aandacht worden besteed aan het bijzondere karakter van een procedure bij de Hoge Raad.

Gelijktijdig met en aansluitend aan de lezing al er vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden, waar leden uiteraard graag in groten getale worden verwelkomd.