Van een jonge advocaat wordt het nodige verwacht, niet in de laatste plaats op het gebied van opleiding. Iedere advocaat dient de eerste drie jaren van zijn carrière uit te oefenen onder toezicht van een patroon. Deze periode wordt de advocaat-stage genoemd.Vanwege de fusie per 1 januari 2013 van de arrondissementen Alkmaar en Haarlem tot het arrondissement Noord-Holland, alsmede de invoering van de Nieuwe Stagiaire Opleiding gelden er thans verschillende opleidingsvereisten. De opleidingsvereisten waaraan de betreffende stagiaire dient te voldoen, is afhankelijk van de datum van diens beëdiging. Voor informatie wordt verwezen naar de pagina’s NSO (Nieuwe Stagiaire Opleiding), PO (Plaatselijke opleidingsmaatregelen).