In maart 2013 is de laatste cyclus van de Beroepsopleiding gestart. Sinds september 2013 hebben de Beroepsopleiding en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) plaats gemaakt voor een geïntegreerde, driejarige opleiding. De Nieuwe Stagiaire-Opleiding (NSO) beoogt in te spelen op de veranderde eisen die de praktijk stelt aan advocaten door de toegenomen complexiteit van recht en praktijk. Om hieraan tegemoet te komen concludeerde de Commissie Nieuwe Stagiaire-Opleiding in 2010 onder meer dat het niveau van de toenmalige opleiding omhoog moest en dat de opleiding minder vrijblijvend diende te zijn.

De NSO bestaat uit drie leerlijnen: Burgerlijk (proces)recht, Bestuurs(proces)recht en Straf(proces)recht. De advocaat-stagiaire kiest aan het begin van de opleiding voor een major en een minor. Daarnaast is er ruimte voor het volgen van keuzevakken. Daarnaast besteed de NSO meer aandacht aan vaardigheden en ethiek, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets. Voor meer informatie over de nieuwe stagiaire opleiding verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten,  de Stichting Jonge Balie Nederland en de beroepsopleiding.