Per 1 januari 2013 zijn de voormalige arrondissementen Alkmaar en Haarlem als gevolg van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart opgegaan in het nieuwe arrondissement Noord-Holland. Voor stagiaires beëdigd voor 1 januari 2013 blijft het (lokale) stagereglement gelden van het arrondissement waaronder zij tot 1 januari 2013 vielen. In de respectievelijke reglementen staan onder meer de plaatselijke opleidingsvereisten vermeld:

stagereglement Alkmaar (oud)
stagereglement/-besluit Haarlem (oud)

Voor stagiaires beëdigd tussen 1 januari 2013 en 1 maart 2013 geldt het stagereglement, dat zou hebben gegolden, indien er geen fusie tussen de raden van toezicht Alkmaar en Haarlem had plaatsgevonden.

Op stagiaires beëdigd na 1 maart 2013 zijn de nieuwe stageverordening en de bijbehorende beleidsregels van toepassing, in welk verband wordt verwezen naar de pagina 'NSO' (Nieuwe Stagiaire Opleiding).

Voor zogenaamde overstappers – d.w.z. stagiaires die thans werkzaam zijn in een ander arrondissement en overstappen naar het arrondissement Noord-Holland – zal per geval een passend individueel toegesneden oplossing worden gezocht.