De Jonge Balie Noord-Holland is een vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. 

Per 1 januari 2013 is de nieuwe gerechtelijke indeling in Nederland ingevoerd op grond van de Wet herziening gerechtelijke kaart. Door de nieuwe gerechtelijk indeling zijn het arrondissement Alkmaar en het arrondissement Haarlem gefuseerd tot het arrondissement Noord-Holland. In navolging van deze fusie hebben De Jonge Balie Alkmaar en De Jonge Balie Haarlem besloten ook te fuseren. Sinds 1 januari 2014 zijn De Jonge Balie Alkmaar en De Jonge Balie Haarlem gefuseerd tot De Jonge Balie Noord-Holland. Omdat in Noord-Holland iedere advocaat geacht wordt lid te zijn van de vereniging, telt onze vereniging ruim 700 leden.
 
De vereniging heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. Om te voldoen aan deze doelstelling organiseert het bestuur jaarlijks een aantal lezingen en een tweetal excursies.
 
Daarnaast geeft het bestuur leiding aan een viertal commissies die met name de activiteiten organiseren die de onderlinge contacten binnen de balie bevorderen.