De kascommissie 2018 bestaat uit: 

Dhr. mr. J. Kunst    

Dhr. mr. P. Dijkstra