De Vereniging de Jonge Balie Noord-Holland maakt onderdeel uit van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). Het doel van de SJBN is het behartigen van de belangen van en het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat door de leden van de plaatselijke Jonge Balie verenigingen. De SJBN fungeert als een intermediair tussen de leden en de Jonge Balie verenigingen, de Jonge Balie verenigingen onderling en de landelijke en plaatselijke Orde van Advocaten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SJBN.