De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Vanwege de beperkte opkomst bij diverse lezingen heeft het bestuur – in overleg met de Orde van Advocaten Noord-Holland – besloten om het aantal lezingen vanaf dit jaar terug te brengen naar zeven lezingen per kalenderjaar. Wij verzoeken advocaat-stagiaires hiermee rekening te houden in verband met het verplicht aantal te behalen lezingspunten.

Nog minder dan een maand te gaan en dan is het alweer 2017! Ook in 2017 zal de Jonge Balie Noord- Holland weer lezingen, borrels en activiteiten organiseren. We trappen af met de nieuwjaars­borrel, die in 2017 voor het eerst zal worden geor­ganiseerd in samenwerking met de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Orde van Advocaten van het arrondissement Noord-Holland. Het be­looft een feestelijke borrel te worden en we hopen u allen daar te zien om te proosten op het nieuwe jaar!

Datum: 9 januari 2017

Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Zaamen, Nieuwe Gracht 3

2011 NB te Haarlem

De laatste lezing van dit jaar zal plaatsvinden op 8 december 2016 bij Café Studio in Haarlem. De le­zing zal worden verzorgd door mr. Matthias Bijle­veld en mr. Thijs Kapinga van Blaauw Advocaten. Zij zijn gespecialiseerd in het strafrecht en zullen daarover uitweiden.

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het ka­der van het stagereglement een lezingspunt beha­len. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed verloop van de lezing en uit waardering voor de gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet stipt op tijd bent voor de lezing, kunnen we u het aanwezig­heidsformulier niet meer laten ondertekenen en ontvangt u helaas geen lezingspunt.

Datum: 8 december 2016

Tijd: 17.15 uur

Locatie: Café Studio, Grote Markt 25

2011 RC te Haarlem

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal aldaar vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden en bent u vanzelfsprekend welkom voor een drankje en een borrelhapje.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, zal op 8 december a.s. na de lezing en de borrel het jaar­lijkse Kerstklaasdiner plaatsvinden. Inschrijven was mogelijk tot 1 december jl. Er is dit jaar plek voor 40 personen. Inmiddels hebben zich meer dan 40 personen aangemeld en geldt er een reser­velijst.

Zoals elk jaar vindt ook dit jaar weer het traditionele Kerstklaasdiner plaats en wel op 8 december 2016. De avond zal om 17.15 uur beginnen met een lezing bij Café Studio in Haarlem door
Blaauw Advocaten. Na de lezing zullen wij in een nog nader bekend te maken restaurant plaatsnemen om te genieten van het ongetwijfeld overheerlijke Kerstklaasdiner. Tijdstip en locatie van
zowel de lezing als het diner en het onderwerp van de lezing worden later bekend gemaakt. Voor nu zeggen wij: noteer 8 december in de agenda en houd de hele avond vrij!  

De lezing van november zal worden verzorgd door onze hoofdsponsor ABN AMRO Bank. Op 24 november aanstaande zal op het bankfliaal aan het Houtplein door Rolf Verhoeven, Adriaan van Zijl en Jasper Hulshoff (afdeling fnancial recovery and restructuring) een lezing worden gegeven over de (juridische) afwikkeling van zekerheden en faillissementen. Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het kader van het stagereglement een lezingspunt behalen. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed verloop van de lezing en uit waardering voor de uitnodiging van de ABN AMRO Bank om ons te ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet stipt op tijd bent voor de lezing, kunnen we u het aanwezigheidsformulier niet meer laten ondertekenen en ontvangt u helaas geen lezingspunt.

Datum: 24 november 2016
Tijd: 17.15 uur, inloop vanaf 16.30 uur
Locatie: ABN AMRO Bank, Houtplein 47, (2012 DE) Haarlem.

De ABN AMRO Bank biedt de leden van de Jonge Balie aansluitend op de lezing ook een borrel aan. U bent van harte uitgenodigd om ook daarbij aanwezig te zijn. Voor de advocaat-stagiaires die zich net aan het oriënteren zijn op de huizenmarkt of al serieuzer aan het overwegen zijn een (eerste) woning aan te kopen, bestaat alsdan voldoende gelegenheid zich over de mogelijkheden tot de fnanciering daarvan te laten informeren. De ABN AMRO Bank biedt leden van de Jonge Balie aantrekkelijke arrangementen aan met korting op diverse bankzaken, waaronder op hypotheekkosten. Meer informatie kunt u vast vinden op deze site, maar u kunt op de borrel ook een van de aanwezige bankmedewerkers vragen naar de mogelijkheden. We hopen u in ieder geval de 24e in grote getalen te mogen begroeten bij de ABN AMRO Bank.