De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


De ALV van de Jonge Balie Noord-Holland zal op 16 februari 2017 om 16.00 uur worden gehouden bij Café Studio in Haarlem. De uitnodiging en de agenda van de ALV zullen u aan het einde van deze maand bij separaat bericht worden toegezonden. Het bestuur van de Jonge Balie Noord-Holland hoopt u allen daar en dan te mogen verwelkomen.

Aansluitend zal om 17.15 uur een lezing plaatsvinden. De lezing zal worden verzorgd door de heer Said Azouagh en de heer John Dekkers van Lawpoint Gerechtsdeurwaarders.

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het kader van het stagereglement een lezingspunt behalen. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed verloop van de lezing en uit waardering voor de gastsprekers, wordt u vriendelijk verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn.

Indien u niet stipt op tijd bent voor de lezing, kunnen we u het aanwezigheidsformulier niet meer laten ondertekenen en ontvangt u helaas geen lezingspunt.

Datum:         16 februari 2017

Tijd:              17.15 uur

Locatie:        Café Studio, Grote Markt 25 (2011 RC te Haarlem)

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal aldaar vanaf 17.30 uur tevens de borrel plaatsvinden. Wij hopen uiteraard dat u na de ALV en de lezing gezellig blijft om een borrelhapje en drankje met ons te nuttigen.  

De pleitwedstrijden zullen dit jaar worden gehouden op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei 2017 te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. Aansluitend zal op vrijdag 12 mei 2017 KABAREPA plaatsvinden.

Traditiegetrouw zal tijdens Kabarepa de Gouden Bef voor de winnaar van de pleitwedstrijden worden uitgereikt. Nadere informatie volgt spoedig. Het belooft – zoals elk jaar – weer een spetterend feest te worden dat u niet mag missen. Houdt u deze data vrij?

 

Vanwege de beperkte opkomst bij diverse lezingen heeft het bestuur – in overleg met de Orde van Advocaten Noord-Holland – besloten om het aantal lezingen vanaf dit jaar terug te brengen naar zeven lezingen per kalenderjaar. Wij verzoeken advocaat-stagiaires hiermee rekening te houden in verband met het verplicht aantal te behalen lezingspunten.

Nog minder dan een maand te gaan en dan is het alweer 2017! Ook in 2017 zal de Jonge Balie Noord- Holland weer lezingen, borrels en activiteiten organiseren. We trappen af met de nieuwjaars­borrel, die in 2017 voor het eerst zal worden geor­ganiseerd in samenwerking met de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Orde van Advocaten van het arrondissement Noord-Holland. Het be­looft een feestelijke borrel te worden en we hopen u allen daar te zien om te proosten op het nieuwe jaar!

Datum: 9 januari 2017

Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Zaamen, Nieuwe Gracht 3

2011 NB te Haarlem

De laatste lezing van dit jaar zal plaatsvinden op 8 december 2016 bij Café Studio in Haarlem. De le­zing zal worden verzorgd door mr. Matthias Bijle­veld en mr. Thijs Kapinga van Blaauw Advocaten. Zij zijn gespecialiseerd in het strafrecht en zullen daarover uitweiden.

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het ka­der van het stagereglement een lezingspunt beha­len. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed verloop van de lezing en uit waardering voor de gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet stipt op tijd bent voor de lezing, kunnen we u het aanwezig­heidsformulier niet meer laten ondertekenen en ontvangt u helaas geen lezingspunt.

Datum: 8 december 2016

Tijd: 17.15 uur

Locatie: Café Studio, Grote Markt 25

2011 RC te Haarlem

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal aldaar vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden en bent u vanzelfsprekend welkom voor een drankje en een borrelhapje.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, zal op 8 december a.s. na de lezing en de borrel het jaar­lijkse Kerstklaasdiner plaatsvinden. Inschrijven was mogelijk tot 1 december jl. Er is dit jaar plek voor 40 personen. Inmiddels hebben zich meer dan 40 personen aangemeld en geldt er een reser­velijst.