De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Dit jaar zal er slechts 1 reis worden georganiseerd.

De voorbereidingen voor een onvergetelijk, cultureel, bruisend en juridisch-inhoudelijk (lang) weekend naar het prachtige Madrid zijn reeds in volle gang. Op dit moment zijn er nog een paar plekken beschikbaar! Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk donderdag 21 april 2016.
 

Op donderdag 21 april aanstaande zal de lezing plaatsvinden om 17.15 uur in Cafe Studio te Haarlem. Mr. R. Boesveld en mr. D. de Jongh van Pot Jonker Advocaten N.V. zullen een lezing geven over de cassatiepraktijk. Tijdens de lezing zal onder meer aandacht worden besteed aan het bijzondere karakter van een procedure bij de Hoge Raad.

Gelijktijdig met en aansluitend aan de lezing al er vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden, waar leden uiteraard graag in groten getale worden verwelkomd.

De pleitwedstrijden worden dit jaar gehouden op donderdag 14 en vrijdag 15 april 2016 te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. Aansluitend zal op vrijdag 15 april 2016 KABAREPA plaatsvinden.

De pleitwedstrijden worden dit jaar gehouden op donderdag 14 en vrijdag 15 april 2016 te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. Aansluitend zal op vrijdag 15 april 2016 KABAREPA plaatsvinden.

Op donderdag 21 april aanstaande zal de lezing plaatsvinden om 17.15 uur in Cafe Studio te Haarlem. De spreker en het onderwerp van de lezing worden nog bekend gemaakt.

Gelijktijdig met en aansluitend aan de lezing al er vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden, waar leden uiteraard graag in groten getale worden verwelkomd.