De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


De pleitwedstrijden worden dit jaar gehouden op donderdag 14 en vrijdag 15 april 2016 te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. Aansluitend zal op vrijdag 15 april 2016 KABAREPA plaatsvinden.

De pleitwedstrijden worden dit jaar gehouden op donderdag 14 en vrijdag 15 april 2016 te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. Aansluitend zal op vrijdag 15 april 2016 KABAREPA plaatsvinden.

Op donderdag 21 april aanstaande zal de lezing plaatsvinden om 17.15 uur in Cafe Studio te Haarlem. De spreker en het onderwerp van de lezing worden nog bekend gemaakt.

Gelijktijdig met en aansluitend aan de lezing al er vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden, waar leden uiteraard graag in groten getale worden verwelkomd.

Op donderdag 17 maart 2016 zal de lezing plaatsvinden in Het Gulden Vlies (Koorstraat 30 te Alkmaar), om 17.15 uur. De lezing zal worden verzorgd door de heer M.G. Lasonder, deurwaarder bij Kerckhoffs & Lasonder Gerechtsdeurwaarders te Hoorn. Tijdens de lezing zal onder meer aandacht worden besteed aan het proces-verbaal van constatering.

Op vrijdag 11 december 2015 zullen de stageverklaringen worden uitgereikt in Grand Café Het Gulden Vlies (Koorstraat 30 in Alkmaar). De advocaten die hun stageverklaringen ontvangen en hun gasten zijn welkom vanaf 16:00 uur. De stageverklaringen zullen vanaf 16:15 uur worden uitgereikt. De advocaat die zijn of haar stageverklaring ontvangt mag drie gasten uitnodigen. Hieronder zijn ook kantoorgenoten en de patroon begrepen.