De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Van een jonge advocaat wordt het nodige verwacht, niet in de laatste plaats op het gebied van opleiding. Iedere advocaat dient de eerste drie jaren van zijn carrière uit te oefenen onder toezicht van een patroon. Deze periode wordt de advocaat-stage genoemd.Vanwege de fusie per 1 januari 2013 van de arrondissementen Alkmaar en Haarlem tot het arrondissement Noord-Holland, alsmede de invoering van de Nieuwe Stagiaire Opleiding gelden er thans verschillende opleidingsvereisten. De opleidingsvereisten waaraan de betreffende stagiaire dient te voldoen, is afhankelijk van de datum van diens beëdiging. Voor informatie wordt verwezen naar de pagina’s NSO (Nieuwe Stagiaire Opleiding), PO (Plaatselijke opleidingsmaatregelen).

2016

2017

2018

2015