Bestuur

Per 23 februari 2022 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mw. mr. E.F. (Eva) van Gerwen
Köster Advocaten 
Dreef 22, 2012 HS Haarlem
T. 023-512 5025
E. voorzitter@jongebalienoordholland.nl

Vice-voorzitter
Dhr. mr. A.T. (Anthony) Leigh
WK Advocaten
Kenaupark 24, 2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
E. vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl

Penningmeester
Dhr. mr. A. (Anton) Heilig
Van Diepen van der Kroef
Grote Oost 6, 1621 BW Hoorn
T. 0229-287000
E. penningmeester@jongebalienoordholland.nl

Secretaris
Dhr. mr. R. (René) van Egdom
Wessel Van der Lans Advocaten
Kennemerplein 6-14, 2011 MJ Haarlem
T. 023-3034698
E. secretaris@jongebalienoordholland.nl

Algemeen Bestuurslid
Mw. mr. N. (Noortje) Reinalda
KoetsierPoiesz Advocaten
Raamsingel 8, 2012 DS, Haarlem
T. 023-2123400
E. commissies@jongebalienoordholland.nl