Lokale opleidingsverplichtingen

De raad van de orde van advocaten Noord-Holland heeft bepaald dat je tijdens je stage 10 lokale opleidingspunten moet behalen.

Die punten kunnen als volgt wordt behaald. 

  • Bijwonen van tenminste 7 jonge balielezingen, georganiseerd door de Jonge Balie Noord-Holland (1 punt per lezing). 
  • Deelname aan een excursie, georganiseerd door de Jonge Balie Noord-Holland (2 punten).
  • Bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten Noord-Holland (1 punt)

Naast het behalen van de bovenstaande punten, dient ook aan de volgende verplichtingen te zijn voldaan.  

  • Geslaagde pleitoefening (inclusief bijwonen van de evaluatie en prijsuitreiking)
  • Bijwonen van een kennismakingsbijeenkomst met de deken, president en/of hoofdofficier van justitie bij te wonen
  • Gesprek met het bestuur van de Jonge Balie Noord-Holland

Meer informatie over de lokale opleidingsverplichtingen vind je in het Stagebesluit. 

Meer informatie over lezingen en excursies vind je op onze website.