Lokale opleidingsverplichtingen

De lokale opleidingsverplichtingen

De lokale opleidingsverplichtingen zijn vastgelegd in het Stagebesluit 2019 . In het arrondissement Noord-Holland gaat het om de volgende verplichtingen:

  • Geslaagde pleitoefening (inclusief bijwonen van de evaluatie en prijsuitreiking)
  • Bijwonen van tenminste 8 jonge balielezingen, georganiseerd door de Jonge Balie Noord-Holland (1 punt per lezing)
  • Deelname aan een excursie, georganiseerd door de Jonge Balie Noord-Holland (2 punten)

De stagiair moet bovendien de kennismakingsbijeenkomst met de deken, president en/of hoofdofficier van justitie bijwonen. Daarnaast is tijdens de stage een gesprek met het bestuur van de Jonge Balie verplicht.

De Jonge Balie Noord-Holland organiseert 6 lezingen per jaar in Haarlem en Alkmaar. Voor lezingen die je als stagiair bijwoont in andere arrondissementen ontvang je geen lezingspunt. Voor de lezingen hoef je je niet van te voren aan te melden, er wordt een deelnemerslijst bijgehouden.

In het voorjaar vinden de pleitwedstrijden plaats. Stagiairs ontvangen bericht wanneer zij moeten deelnemen aan de pleitwedstrijden, doorgaans in het tweede jaar van de stage.

Meer informatie over de excursies tref je hier aan.

Stageverklaring

Voor de voltooiing van de stage moet de stagiair op grond van artikel 3.9 van de Verordening op de advocatuur de volgende praktijkervaring hebben opgedaan:

  1. hij is vijf keer in rechte opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon heeft ten minste één pleidooi of mondelinge behandeling bijgewoond;

  2. hij heeft tien processtukken vervaardigd;

  3. hij heeft op twee van de drie van de in artikel 3.15, eerste lid, onderdeel b, bedoelde hoofdrichtingen ervaring opgedaan of, indien dat niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting.

Voor meer informatie over de lokale opleidingsverplichtingen of vragen over de verplichtingen van de stagiair op grond van de Verordening op de advocatuur kun je contact opnemen met de Orde van Advocaten Noord-Holland.