Zoeken:

De beroepsopleiding

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is landelijk georganiseerd. De BA leidt beginnende advocaten op tot zelfstandige, deskundige en ethische handelende juridisch professionals. Het onderwijs in de BA is een mix van ethiek, vaardigheden en juridische inhoud.

Ethiek

In het vak ethiek staan niet alleen dat gedrags- en tuchtregels centraal. Ook het toepassen van die regels en de rol van de advocaat in de rechtstaat komen aan bod. Het vak ethiek wordt afgesloten met een tentamen. Het tentamen zal aan het einde van het eerste jaar plaatsvinden.

Vaardigheden

Tijdens de opleidingsdagen worden diverse vaardigheden geoefend, zoals procederen, presenteren, mediation en onderhandelen.

Juridische inhoud

Bij het begin van de BA moet je een keuze maken uit één van de drie hoofdpraktijken: privaatrecht, bestuursrecht of strafrecht.

Daarnaast kies je een bij jouw hoofdpraktijk behorende leerpraktijk:

Privaatrecht

  • Aansprakelijkheid en verzekering;
  • Arbeidsrecht;
  • Familierecht;
  • Financiering, zekerheden en insolventie;
  • Ondernemingsrecht.

Bestuursrecht

  • Migratierecht;
  • Omgevingsrecht.

Strafrecht

  • Strafrecht.

De kennis die je hebt opgedaan zal worden getoetst tijdens twee integratieve dagen. Je wordt dan door twee specifiek daarvoor aangestelde en opgeleide beoordelaars individueel beoordeeld op de vraag in hoeverre je in staat bent de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre je ethisch besef is ontwikkeld. Dat gebeurt in twee afzonderlijke praktijksimulaties: de integratieve dagen.

Je bereidt je in de hoofdpraktijk en de leerpraktijk voor op de integratieve dagen. Dat doe je door te werken aan actuele en praktijkgerichte casus. Je stelt daarin verschillende (proces)stukken op en krijgt daarop feedback.

Integratieve dag 1 vindt plaats aan het einde van het eerste jaar. Integratieve dag 2 vindt plaats aan het einde van het tweede jaar.

Als alle onderdelen van de BA met succes zijn doorlopen, ontvang je na afloop een certificaat.

Meer informatie over de BA vind je op de website van de BA.