Zoeken:

Lezingen Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland organiseert circa 7 keer per jaar een lezing. Het onderwerp verschilt per lezing, maar het heeft altijd een juridisch raakvlak of een raakvlak met andere disciplines die belangrijk zijn voor de uitvoering van ons beroep als advocaat. Voor het bijwonen van een lezing krijgt een stagiaire één lezingspunt.

De exacte data van de lezingen en de onderwerpen worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de Jonge Balie Noord-Holland. 

Aanmelden voor een lezing

Aanmelden kan altijd via commissies@jongebalienoordholland.nl. Houd daarvoor de deadlines in de nieuwbrief in de gaten.

Aanwezigheidslijst

Voorafgaand aan de lezing ligt er een lijst (meestal bij de ingang en anders kan je ernaar vragen), die afgetekend dient te worden. Je hoeft maar één keer af te tekenen bij aankomst en dus niet nogmaals bij vertrek. Let op: Er wordt alleen een lezingspunt toegekend indien een stagiaire de aanwezigheidslijst heeft getekend. Je hoeft deze lijst maar één keer per lezing te tekenen. Het ontbreken van een handtekening op de aanwezigheidslijst betekent dat er géén lezingspunt zal worden toegekend. 

Het bestuur van de Jonge Balie is na afloop van de lezing verantwoordelijk voor het doorsturen van de lijst naar de Orde van Advocaten Noord-Holland. De Orde van Advocaten Noord-Holland registreert jouw aanwezigheid en kent een lezingspunt toe. Let op: je ontvangt geen bevestiging, bewijs van deelname of een certificaat!

Het bestuur van de Jonge Balie houdt geen administratie van de behaalde lezingspunten per stagiaire bij. Zorg er daarom voor dat je zelf een lijst (met datum en onderwerp) bijhoudt van de lezingen die je hebt gevolgd. Dit is dus jouw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?

Bij vragen kan je contact opnemen via commissies@jongebalienoordholland.nl