Excursies en stages

Het volgen van een excursie of stage is een verplicht onderdeel van het Noord-Hollandse stagereglement. Het bijwonen van één excursie of stagedag levert twee punten op.

Excursies

De excursies vinden meestal in het najaar plaats en ze worden in de nieuwsbrief aangekondigd. De excursies zijn ieder jaar verschillend. Eerder werd een bezoek gebracht aan onder meer de Hoge Raad, de Tweede Kamer en de Raad van Discipline. Aanmelding is verplicht, dus houd de nieuwsbrief in de gaten.

Eéndaagse stages

Daarnaast is het mogelijk om een dag mee te lopen met de deurwaarder of de politie. Deze stages duren een dag en ze vinden het gehele jaar plaats. Voor contactgegevens en meer informatie kun je contact opnemen met de vice-voorzitter (vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl). 

Je mag als advocaat-stagiaire meerdere stages lopen en excursies bijwonen, maar je ontvangt één keer de stagepunten. Verrekening met lezingspunten is niet toegestaan.