Vereniging

De Jonge Balie Noord-Holland is een vereniging voor alle advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De vereniging telt ruim 700 leden die als advocaat gevestigd zijn in Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam.

De Jonge Balie heeft drie doelen: opleiden, verbinden en belangen behartigen. Concreet betekent dit dat er educatieve lezingen, borrels en activiteiten worden georganiseerd. Alle advocaten uit het arrondissement Noord-Holland zijn welkom om hieraan deel te nemen, ongeacht leeftijd en ervaringsjaren.  

Daarnaast behartigt het bestuur de belangen van de jonge Noord-Hollandse advocaten tijdens overlegmomenten met organen en instanties die beslissen over onderwerpen die de advocaat-stagiaires aangaan, zoals de beroepsopleiding voor advocaten. 

Het bestuur wordt ondersteund door commissies: de activiteitencommissie en de reiscommissie. De kascommissie controleert jaarlijks het financieel verslag. Wil je actief worden binnen de Jonge Balie Noord-Holland, neem dan contact met de secretaris op. 

Het bestuur bestaat sinds 1 maart 2024 uit: Suzanne Elzinga (voorzitter), Isabelle Langeveld (vicevoorzitter), Jurne Adrichem (secretaris), Elma Vos (penningmeester). Het nieuwe bestuur kijkt uit naar een mooi bestuursjaar met vele leuke, interessante en ook sportieve activiteiten! 

Hopelijk tot snel!