Vereniging

De Jonge Balie Noord-Holland is een vereniging voor alle advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De vereniging telt ruim 700 leden die als advocaat gevestigd zijn in Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam.

De Jonge Balie heeft drie doelen: opleiden, verbinden en belangen behartigen. Concreet betekent dit dat er educatieve lezingen, borrels en activiteiten worden georganiseerd. Alle advocaten uit het arrondissement Noord-Holland zijn welkom om hieraan deel te nemen, ongeacht leeftijd en ervaringsjaren.  

Daarnaast behartigt het bestuur de belangen van de jonge Noord-Hollandse advocaten tijdens overlegmomenten met organen en instanties die beslissen over onderwerpen die de advocaat-stagiaires aangaan, zoals de beroepsopleiding voor advocaten. 

Het bestuur wordt ondersteund door commissies: de activiteitencommissie en de reiscommissie. De kascommissie controleert jaarlijks het financieel verslag. Wil je actief worden binnen de Jonge Balie Noord-Holland, neem dan contact met de secretaris op. 

We zien je graag op één van de bijeenkomsten!